Saturday, August 29, 2009

tCast #113 - August 2009

בטיקאסט 113 שני נושאים ראשיים, הראשון, הרי אי אפשר להתעלם מזה, השקת נמר השלג שארעה יום אחרי הקלטת תוכנית זאת. כמה סקירות קצרות ונקודות חשובות בקשר לזה. הנושא העיקרי השני היה תגובותיכם הרבות במיילים, בפורומים ודרך טוויטר שהגיעו אחרי תוכנית 112. ניסינו להתיחס לכמה שיותר מהן במשך התוכנית.

בין לבין התעמקנו בשאר החדשות מהעולם הטכנולוגי ואפילו הספקנו לענות לכמה מהשאלות שהגיעו דרך טוויטר.

כנסו לאתר הטיקאסט ודרכו תוכלו להגיע לשאונוטס המועלים מדי שבוע על יד פיטר לוי, לפורום ולספר האורחים החדש של הטיקאסט, הכל באתר.

No comments: